top of page

אודות

על חב"ד

חב"ד-ליובאוויטש היא תנועה מרכזית במסורת היהודית המרכזית ששורשיה בתנועה החסידית של המאה ה-18. ברוסיה הצארית והקומוניסטית הובילו מנהיגי חב"ד את המאבק להישרדותה של יהדות התורה, ולעתים קרובות עמדו בפני מאסר ורדיפות בלתי פוסקות על פעילותם. לאחר השואה, בהנהלת הרבי יוסף יצחק שניאורסון וממלא מקומו  הרבי מנחם מענדל שניאורסון זצ"ל - הרבי מליובאוויטש - הפכה חב"ד לתנועה עולמית, הדואגת לצרכיהם הרוחניים והגשמיים של כל היהודים, בכל מקום בו ניתן למצוא אותם.

 

כיום, למעלה מ-3,500 מוסדות חב"ד ממוקמים ביותר מ-85 מדינות, כאשר מרכז חדש נפתח בממוצע כל עשרה ימים. בדרום אפריקה, דרום אמריקה, רוסיה, אוסטרליה, אסיה, בריטניה וחלקים רבים של ארה"ב, חב"ד הפכה לכוח הדינמי והדומיננטי ביותר בקהילה היהודית.

חב"ד דרוסקינינקאי

חב"ד פעילה בליטא מאז 1994. מתוך וילנה, הרב שלום בער ונחמה קרינסקי יצרו חיים יהודיים משגשגים ליהודים בערים רבות ברחבי המדינה, כולל דרוסקינינקאי.

 

בעיר דרוסקינינקאי יש מעל ל-7000 מבקרים יהודים מדי קיץ, וחב"ד כאן כדי לספק את כל צרכיהם היהודיים. מעל ל-15 שנה במשך כ-6 שבועות בכל קיץ, מתקיימות תפילות וסעודות שבת ושיעורים ופעילויות רבות במהלך השבוע.

את הפעילויות מנהלים תלמידי ישיבה תחת הרב שלום בער קרינסקי מחב"ד ליטא.

קיץ 2023

בקיץ 2023 חב"ד תהיה בדרוסקינינקאי בין התאריכים הבאים:

 

 10 ביולי - 20 באוגוסט 

הכתובת של הבית חב"ד:

T. Kosciuškos g. 12

מחכים להיות איתך בקשר!

bottom of page